Městské slavnosti 2009

 

Úvodní slovo

Aktuální ročník Husitských slavností →

Starosta Královského města Slaného zve všechny na 9. ročník Husitských slavností, které se uskuteční 11.—13. května 2007 ve Slaném. Součástí těchto slavností je i Evropské setkání, (podpořené Evropskou komisí) na kterém se sejdou představitelé a obyvatelé spřátelených a partnerských měst — Skalica (SK), Pegnitz (D), Linlithgow (Skotsko) a Guyancourt (F).

Od pátku 11. května do neděle 13. května proběhne v královském městě Slaném již 9. ročník Husitských slavností, podruhé spojený také s Evropským setkáním, na kterém se sejdou představitelé a obyvatelé spřátelených a partnerských měst — Skalica (SK), Pegnitz (D), Linlithgow (Skotsko), Guyancourt (F). Tato novodobá tradice se pomalu stává pořadem, který má své pevné místo v kalendáři mnohého obyvatele našeho města a jeho okolí. Někteří občané si možná kladou otázku: Proč oslavujeme husity, kteří naše město vypálili a většinu jeho elity zabili? Odpověď je následující.

Období husitské revoluce patří mezi nejzajímavější dějinné okamžiky Slaného. I když hnutí skončilo neslavně a městu přineslo mnohé neštěstí, bylo to poprvé, kdy se Slaný výrazněji zapsalo do historie. Husitskými slavnostmi si tyto okamžiky připomínáme. Zároveň neskrývám, že husitství je pro současné generace stále atraktivní téma. A na pozadí historických reálií doby je příležitostí jak oživit střed města, přilákat turisty a pomoci drobným podnikatelům.

Slaný je také členem mezinárodního Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí. V tomto spolku je osm českých a pět německých měst. A i naše slavnosti, i když mají krátkou historii, si vydobyly úctu u svých kolegů.

Na kupoli věže staré slánské radnice je zlatá hvězda. Symbol, který nám připomíná, že Slaný bylo jedním z pěti vyvolených měst tehdy známého světa, které mělo přežít jeho zkázu. Hvězda je symbol života. Života, který vzniká a zaniká. Věčně se obnovuje. Tak jako naše město. V jeho historii byly časy, kdy hvězda jménem Slaný jasně zářila na mapě Evropy. I okamžiky, kdy její svit zhasl či utlumil svoji zář. Spolu se všemi Slaňáky věřím, že v úvodu třetího tisíciletí hvězda Slaného opět naplno svítí. Nechť je tomu tak co nejdéle.

Ivo Rubík
starosta Královského města Slaného

na začátek stránky

Podívejte se dále na:

Program 9. husitských slavností a Evropského setkání 2007 ve Slaném si můžete stáhnout ve formátu PDF: Program PDF ikona (172 kB).

Plakát ve formátu PDF: Plakat (A4) PDF ikona (280 kB).

 

Copyright © Město Slaný 2007
Editor © Ivo Horňák 2007, hornak@meuslany.cz
Webdesign © Sunny CZ – webdesign a CMS, SunnySites CMS 2007