Městské slavnosti 2009

Úvodní slovo

Starosta Královského města Slaného zve všechny na 10. ročník Husitských slavností, které se uskuteční 16.—18. května 2008 ve Slaném. Součástí těchto slavností je i Evropské setkání, na kterém se sejdou představitelé a obyvatelé spřátelených a partnerských měst a podpis Smlouvy o partnerství mezi městy Skalica a Slaný.

Slaný - znak

Od pátku 16. května do neděle 18. května proběhne v královském městě Slaném již 10. ročník Husitských slavností, potřetí spojený také s Evropským setkáním, na kterém se sejdou představitelé a obyvatelé spřátelených a partnerských měst. Tato novodobá tradice se pomalu stává pořadem, který má své pevné místo v kalendáři mnohého obyvatele našeho města a jeho okolí.

Někteří občané si možná kladou otázku: Proč oslavujeme husity, kteří naše město vypálili a většinu jeho elity zabili? Odpověď je následující. Období husitské revoluce patří mezi nejzajímavější dějinné okamžiky Slaného. I když hnutí skončilo neslavně a městu přineslo mnohé neštěstí, bylo to poprvé, kdy se Slaný výrazněji zapsalo do historie. Husitskými slavnostmi si tyto okamžiky připomínáme. Zároveň neskrývám, že husitství je pro současné generace stále atraktivní téma. A na pozadí historických reálií doby je příležitostí jak oživit střed města, přilákat turisty a pomoci drobným podnikatelům. Slaný je také členem mezinárodního Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí. V tomto spolku je osm českých a pět německých měst. A i naše slavnosti, i když mají krátkou historii, si vydobyly úctu u svých kolegů.

Na kupoli věže staré slánské radnice je zlatá hvězda. Symbol, který nám připomíná, že Slaný bylo jedním z pěti vyvolených měst tehdy známého světa, které mělo přežít jeho zkázu. Hvězda je symbol života. Života, který vzniká a zaniká. Věčně se obnovuje. Tak jako naše město. V jeho historii byly časy, kdy hvězda jménem Slaný jasně zářila na mapě Evropy. I okamžiky, kdy její svit zhasl či utlumil svoji zář. Spolu se všemi Slaňáky věřím, že v úvodu třetího tisíciletí hvězda Slaného opět naplno svítí. Nechť je tomu tak co nejdéle!

Ivo Rubík
starosta Královského města Slaného

na začátek stránky

Soubory ke stažení:

  • Program 10. husitských slavností a Evropského setkání 2008 ve formátu PDF: Program PDF ikona (116 kB).
  • Leták 10. husitských slavností a Evropského setkání 2008 ve formátu PDF, barevný: Barevný leták PDF ikona (307 kB).
  • Leták 10. husitských slavností a Evropského setkání 2008 ve formátu PDF, černobílý: Černobílý leták PDF ikona (273 kB).
 

Finančně podpořeno Evropskou unií v rámci programu Evropa pro občany 2007—2013.

Copyright © Město Slaný 2007
Editor © Ivo Horňák 2007, hornak@meuslany.cz
Webdesign © Sunny CZ – webdesign a CMS, SunnySites CMS 2007